Protectieve orthese
Het doel van een protectieve orthese is preventie, oftewel het voorkomen van (ernstigere) teenafwijkingen en klachten. Daarom zal deze orthese altijd gedragen moeten worden. Protectieve ortheses worden onder andere toegepast bij teenafwijkingen die ontstaan als gevolg van reuma of diabetes mellitus, of als er sprake is van een gevoelige voet. De materialen die worden gebruikt voor het maken van protectieve ortheses zijn zachte orthesematerialeen (16 shore) of middelmatig harde orthesematerialen (20 shore).
 
 
Correctieve orthese
Het doel van een correctieve orthese is het corrigeren van een afwijkende teenstand. De orthese wordt op een zodanige wijze gemodelleerd en geplaatst, dat de teen door de druk van de orthese geleidelijk wordt gecorrigeerd naar de oorspronkelijke teenstand. De correctieve techniek wordt slechts toegepast als de tenen nog enige bewegingsmogelijkheid hebben. Wanneer de oorspronkelijke teenstand is bereikt, wordt de behandeling afgebouwd, zodat de cliënt de orthese ten slotte niet meer hoeft te dragen.
De materialen die worden gebruikt voor het maken van correctieve ortheses zijn middelmatig harde orthesematerialen (20 shore) en harde orthesematerialen (34 shore). Harde orthesematerialen wordt veel toegepast bij voeten met een hoge spiertonus en bij kinderen, mits zij de leeftijd van zes jaar hebben bereikt. Bij jongere kinderen zal het effect van de orthese niet optimaal zijn en bij kinderen jonger dan zes jaar mag een orthese slechts worden toegepast op advies van een arts.
De correctieve werking van het orthesemateriaal is gerelateerd aan de hardheid: hoe harder het materiaal, des te groter de correctieve werking. 

meer informatie: